ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Kontrola obrotu lekkim olejem opałowym

poniedziałek, 30 sierpnia 2010 13:54

Kontrola obrotu lekkim olejem opałowym

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W dniu 18 sierpnia 2010 r. Minister Finansów przedstawił swoje stanowisko wobec pism sprzedawców lekkiego oleju opałowego w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz mechanizmów kontroli w zakresie obrotu lekkim olejem opałowym.

Celem kontroli jest ustalenie stanu faktycznego i dokonanie jego porównania z obowiązującym stanem prawnym. W tym celu organ kontrolny wykorzystuje przyznane mu przez ustawodawcę uprawnienia, do których zalicza się, m.in. prawo do przesłuchania świadków, żądanie udostępnienia dokumentów, zasięganie opinii biegłych czy zbieranie innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą.

 

W przedmiotowej sprawie w trakcie kontroli sprawdza się czy przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie sprzedaży oleju opałowego z zastosowaniem preferencyjnej stawki dołożył należytej staranności w celu wykonania obowiązków nałożonych na niego ustawą, m.in. w zakresie kompletności oświadczeń.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów, ani organy kontrolne ani organy podatkowe, nie mogły w stosunku do sprzedawcy wyciągać konsekwencji podatkowych w przypadku złożenia przez nabywcę fałszywych oświadczeń, o ile nie udowodniły, że sprzedawca mógł wiedzieć o nieparwdziwości danych zawartych w oświadczeniach, ponieważ przed 1 marca 2009 r. ustawodawca nie nałożył na nie obowiązku sprawdzania tych danych, a obowiązujące sprzedawców przepisy nie nakładały na nich obowiązku odmowy sprzedaży oleju opałowego z preferencyjną stawką akcyzy, w sytuacji złożenia przez nabywcę kompletnego pod względem formalnym i czytelnego oświadczenia.

powrót Akcyza Kontrola obrotu lekkim olejem opałowym

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________