ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Impreza integracyjna opodatkowana

wtorek, 14 września 2010 13:34

Impreza integracyjna opodatkowana

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W interpretacji indywidualnej z dnia 17 maja 2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie ocenił skutki podatkowe ponoszenia przez pracodawcę kosztów związanych ze zorganizowaniem imprezy integracyjnej dla pracowników oraz wynikających z tego tytułu obowiązków płatnika.

Zdaniem organu podatkowego poniesione przez spółkę koszty związane z wynajęciem autokaru oraz hotelu wraz z usługami gastronomiczno-rekreacyjnymi w związku ze zorganizowaniem imprezy integracyjnej dla pracowników jest nieodpłatnym świadczeniem dla tych pracowników, którzy wyrazili akces uczestnictwa w imprezie.

Wartość tegoż świadczenia należy ustalać kierując się treścią art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się - jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu.

W niniejszej sprawie w opinii Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, mamy do czynienia z otrzymaniem przez pracowników, którzy wyrazili akces uczestnictwa w imprezie integracyjnej rzeczywistego przychodu w postaci, postawienia im do dyspozycji możliwości skorzystania z dojazdu oraz pobytu w hotelu wraz z usługami gastronomiczno-rekreacyjnymi.

Przychodem będzie przypadająca na pracownika część ceny zakupu usługi z tytułu wynajęcia autokaru oraz hotelu wraz z usługami gastronomiczno rekreacyjnymi. Pracownicy będą osiągali korzyść finansową, ponieważ nie są zobowiązani do zapłaty kwoty wynikającej z faktur za wynajęcie autokaru oraz hotelu wraz z usługami gastronomicznymi. Dzięki takiemu działaniu u tych osób dochodzić będzie do przysporzenia w majątku, gdyż inny podmiot ponosił będzie za nich koszt, a tym samym nie muszą oni uszczuplać swojego majątku. Z tej też przyczyny usługę sfinansowaną przez pracodawcę na rzecz swoich pracowników należy zaliczyć do przychodu ze stosunku pracy tych pracowników.

Zgodnie natomiast z treścią art. 8 i 30 §1 Ordynacji podatkowej płatnik, który nie wykonał określonychobowiązków odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony.

Jeżeli masz pytania dotyczące niniejszej informacji, napisz do mnie: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

powrót Podatki dochodowe Impreza integracyjna opodatkowana

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________