ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Impreza integracyjna - powoduje przychód!

wtorek, 14 września 2010 13:43

Impreza integracyjna - powoduje przychód!

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (interpretacja indywidualna z dnia 8 lipca 2010 r.), wzięcie udziału w imprezie integracyjnej zorganizowanej przez pracodawcę będzie prowadzić do powstania u pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji, spółka powinna zwiększać przychody pracowników z tytułu umowy o pracę w związku z tym, że wzięli oni udział w imprezie integracyjnej.

Spółka zamierzała zorganizować imprezy dla pracowników w celu zintegrowania pracowników, polepszenia współpracy między nimi i poprawy atmosfery w pracy. Koszt zorganizowania imprezy ponoszony będzie przez spółkę. Pracownicy mieli uczestniczyć w imprezie nieodpłatnie, jeżeli spotkanie organizowane będzie ze środków obrotowych spółki. Rodzinne pikniki sportowe organizowane byłyby z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z uwzględnieniem kryterium socjalnego - częściowo odpłatnie. Spotkania integracyjne miały mieć różnorodną postać:

 

1) spotkania dla wszystkich pracowników spółki lub pracowników spółki i ich rodzin,
2) spotkania w restauracji (np. kolacja wigilijna), mogą być połączone ze szkoleniem dla pracowników lub podsumowaniem roku, rozliczeniem działów, określeniem planów na przyszłość. Na takich spotkaniach w nieformalnej atmosferze omawiane będą wyniki pracowników, zadania do wykonania, itp;
3) festyny, pikniki, itp., poza siedzibą spółki w wybranym przez spółkę miejscu lub na terenie spółki. Spółka poniesie koszty cateringu, rozrywek zapewnianych pracownikom, które mają służyć ich integracji (np. zawody sportowe);
4) w wypadku imprez o wyjątkowym charakterze (np. impreza integracyjna w związku z rocznicą firmy, itp.) impreza może być zorganizowana w teatrze lub innym miejscu przeznaczonym do organizowania większych spotkań. Spółka poniesie wówczas koszty m.in. wynajmu teatru czy sali, w której jest organizowana impreza, itd.

Przedstawiając własne stanowisko w przedmiotowej sprawie spółka wielokrotnie podkreślała, że samo wzięcie udziału przez pracownika w imprezie integracyjnej nie spowoduje powstania przychodu do opodatkowania, bowiem o przychodzie można mówić w sytuacji, gdy pracownik skorzysta z postawionych do jego dyspozycji świadczeń, a tych spółka nie ewidencjonowała. Każdy pracownik mógł skorzystac z dowolnej usługi.

Spółka nie jest w stanie określić wartości nieodpłatnych świadczeń otrzymanych przez poszczególnych pracowników. Spółka może stwierdzić kto został zaproszony na imprezę, ale nie zawsze będzie jej wiadome, czy rzeczywiście wszystkie osoby zaproszone przyszły i czy korzystały (oraz w jakim zakresie) ze swiadczeń oferowanych w czasie imprezy. Spółka zatem nie jest w stanie sprawdzić i ewidencjonować co i w jakich ilościach pracownik zje, czy wypije, czy weźmie udział w zawodach sportowych itp.

Organ podatkowy nie podzielił stanowiska spółki. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, nie ma przeszkód w ustaleniu wartości nieodpłatnego świadczenia otrzymanego przez pracowników z tytułu uczestnictwa w poszczególnych, organizowanych przez spółkę spotkaniach integracyjnych.

O powstaniu przychodu ze stosunku pracy nie przesądza fakt skorzystania przez pracownika z oferowanych przez pracodawcę spotkań integracyjnych oraz wszelkich atrakcji zapewnionych podczas tych imprez, lecz samo otrzymanie przez pracownika możliwości skorzystania z imprez integracyjnych o określonej wartości pieniężnej (w zależności od formy w jakiej spotkanie to zostanie zorganizowane, tj. w restauracji, teatrze, w miejscu pracy, w postaci festynu, pikniku).

Postawienie do dyspozycji pracownikowi możliwości nieobowiązkowego uczestnictwa w spotkaniach integracyjnych, które skierowane są tylko do pracowników spółki, stanowi nieodpłatne świadczenie, którego wartość ustala się według cen zakupu usług. Ryczałtowy sposób opłacania przez pracodawcę kosztów związanych z organizacją poszczególnych imprez, także tych połączonych z dodatkowymi atrakcjami nie stanowi przeszkody w ustaleniu wartości świadczenia przypadającego na każdego uprawnionego pracownika.

Nieistotne jest przy tym, co i ile dany pracownik skonsumuje, czy z ilu i jakich atrakcji skorzysta, gdyż koszty zakupu poszczególnych postawionych do dyspozycji świadczeń ponoszone będą niezależnie od tego czy pracownicy skorzystają z nich w pełnym zakresie, czy też nie. Istotnym dla celów podatkowych jest to, że pracownik będzie miał możliwość skorzystania z udziału w poszczególnych spotkaniach integracyjnych zaoferowanych mu przez pracodawcę – zostaną mu one postawione do dyspozycji.

powrót Podatki dochodowe Impreza integracyjna - powoduje przychód!

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________