ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów budowy portalu internetowego

wtorek, 21 września 2010 14:35

Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów budowy portalu internetowego

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Spółka wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wydatki na budowę portalu internetowego będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, czy stanowić powinny inwestycję bądź wartość niematerialną i prawną.

Będą możliwe dwa rodzaje opłat za pobieranie treści lub abonament za korzystanie z całości zawartości portalu - opłaty te będą stanowiły przychód z działalności spółki.

W związku z budową portalu spółka poniosła szereg kosztów takich jak:

 • opracowanie wstępnych modeli doświadczeń, merytorycznej zawartości portalu, opisów, nagrań dźwiękowych,
 • prace programistyczne,
 • opracowanie portalu internetowego w wersji testowej przez zewnętrzną firmę informatyczną,
 • przygotowanie infrastruktury tj. wynajęcie powierzchni biurowych oraz zakup niezbędnego sprzętu komputerowego oraz licencji na oprogramowanie (tu kosztem będzie amortyzacja),
 • ustalenia prawne - ustalenie regulaminu użytkowania serwisu, polityki prywatności oraz innych ustaleń prawnych koniecznych do funkcjonowania serwisu,
 • kompletowanie biblioteki doświadczeń i zajęć dydaktycznych,
 • kompletowanie zespołu - koszty rekrutacji i wynagrodzeń,
 • testy portalu,
 • szkolenia pracowników.

Zdaniem spółki, serwis internetowy nie jest ani składnikiem majątku rzeczowego, ani podlegającą amortyzacji wartością niematerialną i prawną.

Zawarty w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych katalog praw zaliczanych do wartości niematerialnych i prawnych jest zamknięty i nie zawiera serwisu internetowego. Budowany serwis internetowy nie jest inwestycją, dlatego wydatki na jego opracowanie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów już w dacie poniesienia.

Skoro portal internetowy nie został wymieniony w katalogu, to tym samym nie można go zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Z informacji zawartych we wniosku nie wynika, iż zakres wykonywanej usługi obejmuje także przeniesienie praw autorskich do wykonanego portalu internetowego lub też nabycie przez spółkę licencji na program komputerowy.

W opisanym przypadku nie dochodzi więc do przekazania praw autorskich lub pokrewnych, spółce nie zostaje też udzielona licencja ani przekazana wiedza techniczna (know-how). Mamy więc do czynienia jedynie z usługą internetową. Wydatki poniesione na wykonanie portalu internetowego mają związek z przychodami spółki i można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 lutego 2010 r.).

Stanowią one koszty pośrednie, a zatem podlegają zaliczeniu w ciężar kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia.
Nadmienić jednak należy, iż obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu.

Jeżeli masz pytania dotyczące niniejszej informacji, napisz do mnie: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

powrót Podatki dochodowe Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów budowy portalu internetowego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________