ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Rachunkowość Nowelizacja KRS 1

środa, 22 września 2010 16:32

Nowelizacja KRS 1

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2010 r. nr 6, poz. 25 ukazała się nowelizacja Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych".

 

Celem niniejszego Krajowego Standardu Rachunkowości jest określenie szczegółowych zasad sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, o którym mowa w art. 48b oraz 55 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Ułatwi to wykazanie w rachunku przepływów pieniężnych poprawnych informacji o źródłach wpływów i kierunkach wydatków oraz zmianach stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, jakie nastąpiły w okresie objętym tym rachunkiem oraz pozwoli zapewnić porównywalność treści wykazanych w nim pozycji.

powrót Rachunkowość Nowelizacja KRS 1

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________