ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Kwatera prywatna wynajmowana na cele zbiorowego zakwaterowania. Zmiany na 2011

wtorek, 28 września 2010 16:29

Kwatera prywatna wynajmowana na cele zbiorowego zakwaterowania. Zmiany na 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje zmiany dotyczące ulgi na zakwaterowanie pracowników, które wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2011 r.

Z uwagi na obecne brzmienie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zarówno płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i organy podatkowe, mają problemy praktyczne z określeniem, czy do otrzymywanego przez pracownika świadczenia można zastosować przedmiotowe zwolnienie, czy też nie.

 

Wątpliwość ta pojawia się ze względu na brak legalnej definicji pojęcia „kwatery prywatnej wynajmowanej na cele zbiorowego zakwaterowania”, stąd często dochodzi do sporów interpretacyjnych, dotyczących znaczenia tego terminu. Wprowadza to niepotrzebną niepewność w zakresie możliwości stosowania zwolnienia.
Ograniczenie zwolnienia co do miejsca zakwaterowania nie wydaje się uzasadnione, nie zawsze bowiem istnieje możliwość zakwaterowania pracowników w hotelach pracowniczych.

Zmiana dotycząca powyższego zwolnienia, proponuje zniesienie ograniczenia dotyczące miejsca zakwaterowania, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowego limitu zwolnienia, a także wyłączeniu stosowania zwolnienia do pracowników, którzy zamieszkują w innej miejscowości niż zakład pracy i nie korzystają z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.

Obecne brzmienie tego przepisu zwalnia z opodatkowania wartość świadczenia dotyczącego zakwaterowania pracowników w hotelach pracowniczych bez limitu kwotowego lub kwaterach prywatnych wynajmowanych na cele zbiorowego zakwaterowania z miesięcznym limitem 500 zł. Jednocześnie uzupełnieniem tej regulacji jest art. 21 ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określający, że powyższe zwolnienie można zastosować wyłącznie do pracowników, którzy zamieszkują w innej miejscowości niż zakład pracy i nie korzystają z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.

powrót Podatki dochodowe Kwatera prywatna wynajmowana na cele zbiorowego zakwaterowania. Zmiany na 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________