ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Dodatek za rozłąkę w 2011 r.

wtorek, 28 września 2010 16:39

Dodatek za rozłąkę w 2011 r.

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W obecnym stanie prawnym wolny od podatku jest dodatek za rozłąkę wypłacany pracownikom czasowo przeniesionym - do wysokości diet za czas podróży służbowej na obszarze kraju, określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Generalną zasadą jest, że dodatek za rozłąkę przysługuje w związku z przesiedleniem się do innej miejscowości, do czasu otrzymania lokalu umożliwiającego zamieszkanie z członkami rodzin. Wysokość dodatku ustalana jest za każdy dzień rozłąki i w większości przypadków wynosi 95% diety określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

 

Dodatek za rozłąkę wypłacany jest w szczególności:

- funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego na podstawie przepisów wydanych na podstawie ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego,
- żołnierzom zawodowym na podstawie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
- funkcjonariuszom celnym na podstawie przepisów wydanych na podstawie ustawy o służbie celnej,
- sędziom Sądu Najwyższego na podstawie ustawy o Sądzie Najwyższym,
- urzędnikom państwowym na podstawie przepisów wydanych na podstawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych.

Nowelizacja, która wejdzie w życie od dnia 1 stycznia 2011 r. proponuje zmianę brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez odwołanie się wyłącznie do dodatku za rozłąkę przyznanego na podstawie przepisów ustaw oraz aktów wydanych na ich podstawie. Tym samym wyeliminuje ewentualne spory co do tego, czy mamy do czynienia  z czasowym przeniesieniem pracownika, czy ze świadczeniem w postaci dodatku za rozłąkę.

powrót Podatki dochodowe Dodatek za rozłąkę w 2011 r.

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________