ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek rolny i leśny Podatnicy podatku leśnego

wtorek, 28 września 2010 18:46

Podatnicy podatku leśnego

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej.

 

Ww. podmioty są podatnikami jeżeli, są:

1) właścicielami lasów
2) posiadaczami samoistnymi lasów,
3) użytkownikami wieczystymi lasów,
4) posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego od lasów pozostających w zarządzie Lasów Państwowych oraz wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, ciąży odpowiednio na nadleśnictwach i jednostkach organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Jeżeli las znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego ciąży na posiadaczu samoistnym.

Jeżeli las jest współwłasnością lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, stanowi wówczas odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

powrót Podatek rolny i leśny Podatnicy podatku leśnego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________