ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od środków transportowych Podatek transportowy można odliczyć

wtorek, 28 września 2010 19:26

Podatek transportowy można odliczyć

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W interpretacji indywidualnej z dnia 19 lutego 2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że w przypadku podpisania umowy leasingu podatnik ma prawo odliczyć VAT naliczony, wynikający z faktury dokumentującej kwotę podatku od środków transportowych.

Podatnik prowadził działalność gospodarczą i zamierzał podpisać umowy leasingu dotyczące samochodów, od zakupu których przysługiwało mu pełne odliczenie naliczonego podatku VAT. Podpisane umowy przewidywały rozwiązanie, zgodnie z którym obok faktury głównej dokumentującej płatności wynikające z zawartych umów, na rzecz podatnika wystawiane były faktury dokumentujące kwotę podatku od środków transportowych. Powodem wyodrębnienia kwot podatku od środków transportowych był brak możliwości określenia kwot tego podatku z góry za okres leasingu. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, każdego roku uchwalane są nowe stawki podatku.

 

Faktury dokumentujące kwoty podatku od środków transportowych wystawiane były na rzecz podatnika raz do roku, po podjęciu uchwały przez właściwy organ samorządu terytorialnego w sprawie stawek podatku obowiązujących w danym roku. Kwota podatku od środków transportowych wykazana na takiej fakturze była podwyższona o należny podatek VAT, z zastosowaniem stawki 22%.

Z uwagi na rodzaj świadczonych usług (usługi prawnicze opodatkowane stawką podstawową) podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie zakupywanych towarów oraz usług, związanych z prowadzoną działalnością.

powrót Podatek od środków transportowych Podatek transportowy można odliczyć

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________