ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od środków transportowych Podatek transportowy może być kosztem

wtorek, 28 września 2010 19:36

Podatek transportowy może być kosztem

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Obowiązek zapłaty przez podatnika na rzecz leasingodawcy podatku od środków transportowych na podstawie otrzymanej od leasingodawcy faktury wynika z treści zawartej przez strony umowy leasingu, a kwota tego podatku stanowi część opłat związanych z umową leasingu. Właściwe będzie więc klasyfikowanie przez podatnika zwracanych leasingodawcy z tego tytułu kwot do kosztów podatkowych.

Tak uznał w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 15 lutego 2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Podatnik może zatem w przypadku podpisania umowy leasingu operacyjnego zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwotę podatku od środków transportowych wykazaną na fakturze.

 

Powyższa interpretacja znajduje potwierdzenie w piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 stycznia 2009 r., w którym organ podatkowy odniósł się do problemu przeniesienia z wydzierżawiającego nieruchomość na dzierżawcę kosztów podatku od nieruchomości.

W piśmie tym organ podatkowy stwierdził między innymi, że:

strony na podstawie umowy dzierżawy ustaliły, iż dzierżawca nieruchomości w całości ponosi koszty podatku od nieruchomości i inne ciężary związane z własnością nieruchomości, podmiotem zobowiązanym do opłacania podatku od nieruchomości jest właściciel nieruchomości nie oznacza, że faktyczne opłacanie przez dzierżawcę podatku nie jest równoznaczne z ponoszeniem przez niego kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Skoro zatem strony dzierżawy ustaliły, że dzierżawca będzie obowiązany płacić, czy też zwracać właścicielowi wydatki związane z podatkiem od nieruchomości i innymi należnościami związanymi z własnością nieruchomości, suma tych wydatków stanowić będzie dla dzierżawcy koszt uzyskania przychodu.

powrót Podatek od środków transportowych Podatek transportowy może być kosztem

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________