ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT VAT od zaniechanych inwestycji podlega odliczeniu

czwartek, 30 września 2010 12:28

VAT od zaniechanych inwestycji podlega odliczeniu

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W interpretacji indywidualnej z dnia 27 sierpnia 2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził, że podatnik zachowuje prawo do utrzymania pierwotnie dokonanego odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług wykorzystywanych do realizacji inwestycji, które następnie z przyczyn niezależnych od podatnika zostały zaniechane.

W latach 2000-2007 spółka ponosiła nakłady inwestycyjne związane z budową lub modernizacją stacji paliw. Poniesione wydatki związane były m. in. z zakupem dokumentacji technicznej i projektowej inwestycji, jak również z zakupem usług notarialnych związanych z zawarciem umów przedwstępnych nabycia gruntu. Spółka na bieżąco dokonywała odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie powyższych towarów i usług.

 

Inwestycje służyć miały sprzedaży paliwa, czyli działalności opodatkowanej. W niektórych przypadkach nie zostały jednak efektywnie zrealizowane. Przyczyny zaniechania inwestycji były różnorodne, począwszy od negatywnych decyzji organów administracji lub samorządu terytorialnego, skończywszy na wewnętrznych decyzjach spółki w sprawie likwidacji danej stacji paliw, podjętych na podstawie niekorzystnych wyników analiz rynkowych w zakresie efektywności danego przedsięwzięcia.

Mając na uwadze fakt, iż realizowane przez spółkę inwestycje budowy lub modernizacji stacji paliw prowadzone były w celu sprzedaży paliw i innych towarów i usług, a więc w celu wykonywania czynności opodatkowanych, organ podatkowy uznał, że spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług związanych z tymi inwestycjami.

powrót VAT VAT od zaniechanych inwestycji podlega odliczeniu

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________