ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Opodatkowanie wynagrodzenia członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej

piątek, 01 października 2010 12:20

Opodatkowanie wynagrodzenia członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Wynagrodzenie właściciela lokalu (osoby fizycznej) pełniącego obowiązki członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej, wypłacane przez tę wspólnotę na podstawie art. 28 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j.: Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 ze zm.), stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.).

Wobec powyższego w ciągu roku podatkowego wspólnota mieszkaniowa nie ma obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconego wynagrodzenia.

 

Na podstawie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wypłacone wynagrodzenie uwzględnia w sporządzanej informacji według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT-8C), którą w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazuje podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników o ograniczonym obowiązku podatkowym urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Członek zarządu nie ma obowiązku wpłacania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy od otrzymanego wynagrodzenia. Z kolei wykazane w otrzymanej informacji PIT-8C kwoty przychodu uwzględnia w rocznym zeznaniu podatkowym, łącząc je z innymi przychodami i dochodami uzyskanymi w roku podatkowym.

powrót Podatki dochodowe Opodatkowanie wynagrodzenia członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________