ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Nabycie składników majątku o wartości nieprzekraczającej 3.500 zł

piątek, 01 października 2010 12:23

Nabycie składników majątku o wartości nieprzekraczającej 3.500 zł

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Jak rozliczyć wydatki na nabycie składników majątku o wartości nieprzekraczającej 3.500 zł oraz czy istnieje obowiązek ich ujęcia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?

W myśl art. 16d ust. 1 i art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.), w przypadku składników majątku o wartości nieprzekraczającej 3.500 zł podatnik ma wybór, tj. może tak jak w stosunku do innych środków trwałych, dokonywać odpisów amortyzacyjnych, i wówczas ma obowiązek ich wprowadzenia do ewidencji.

 

W przeciwnym razie, tj. w przypadku odstąpienia od ich amortyzacji, nie ma potrzeby wprowadzania tego rodzaju składników majątku do ewidencji, bowiem podatnik decyduje się zaliczyć wydatki na ich nabycie bezpośrednio do kosztów podatkowych.

Na gruncie podatkowym ujęcie w ewidencji warunkuje dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, czyli nie odnosi się do przewidzianej w art. 16d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych możliwości zaliczenia wydatku bezpośrednio do kosztów podatkowych.

Rozwiązania w tej kwestii mają charakter fakultatywny, to znaczy podatnik jedynie w przypadku amortyzacji tego rodzaju składnika majątku jest zobowiązany do użycia ewidencji. Z zasady ratio legis wynika, iż operacja ta jest niezbędna do obliczenia odpisów amortyzacyjnych, co nie ma miejsca w przypadku bezpośredniego zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych.

Jest to kolejne orzeczenie WSA uchylające interpretację organu podatkowego, a ponieważ kwestia nie ma wymiarowego znaczenia, zdaniem Ministerstwa Finansów, należy odstąpić od kontynuacji sporu i zrezygnować z wniesienia skargi kasacyjnej (pismo z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej oceny zasadności wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Łodzi z dnia 13 kwietnia 2010 r., uchylającego interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w z dnia 6 listopada 2009 r.).

powrót Podatki dochodowe Nabycie składników majątku o wartości nieprzekraczającej 3.500 zł

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________