ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Rachunkowość Księgi rachunkowe obywatela z innego państwa UE

piątek, 01 października 2010 12:28

Księgi rachunkowe obywatela z innego państwa UE

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Czy osoba fizyczna, będąca obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, prowadząca działalność gospodarczą na terytorium RP, jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych bez względu na wysokość uzyskiwanych przychodów?

 

Mając na uwadze wynikającą z Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską zasadę równego traktowania obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej – osoby fizyczne (będące obywatelami państw Unii Europejskiej) nieposiadające obywatelstwa polskiego powinny być traktowane tak jak obywatele polscy, w związku z czym zastosowanie do nich znajduje art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.), w świetle którego osoby te są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych dopiero po osiągnięciu, za poprzedni rok obrotowy, przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wynoszących co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.

Za rok 2010 kwota ta wynosi 4.784.400 zł.

powrót Rachunkowość Księgi rachunkowe obywatela z innego państwa UE

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________