ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Wypłaty na rzecz nierezydentów

piątek, 01 października 2010 12:30

Wypłaty na rzecz nierezydentów

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Jakie wypłaty na rzecz nierezydentów skutkują koniecznością sporządzania przez płatników informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej IFT-2R?

Informację o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej IFT-2R sporządzają płatnicy dokonujący wypłat wyłącznie z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.).

 

Obowiązek ten ciąży na płatnikach także wtedy, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie są oni zobowiązani do poboru podatku od ww. należności (art. 26 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), jak również wówczas, jeśli w roku podatkowym sporządzali już na wniosek nierezydentów informację o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2 (art. 26 ust. 3a ww.ustawy).

powrót Podatki dochodowe Wypłaty na rzecz nierezydentów

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________