ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Środki produkcji

piątek, 01 października 2010 12:31

Środki produkcji

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Jakie składniki majątku zalicza się do środków produkcji, których przekazanie przez grupę producentów rolnych jej członkom uprawnia do zwolnienia dochodu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.)?

 

Ani ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ani ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. nr 88, poz. 983 ze zm.) nie definiują pojęcia środków produkcji, w związku z czym zasadne jest posługiwanie się jego słownikowym rozumieniem.

Zgodnie z nim „środki produkcji” to przedmioty, którymi się człowiek posługuje w procesie pracy (Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996). Jest to więc ogół środków pracy (maszyny, urządzenia, narzędzia itp.) oraz przedmiotów pracy (surowce, materiały, półprodukty) stwarzających warunki niezbędne do podjęcia i realizowania procesu produkcyjnego przedsiębiorstwa.

powrót Podatki dochodowe Środki produkcji

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________