Pożyczka od fundatora a PCC
 

ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót PCC Pożyczka od fundatora a PCC

piątek, 01 października 2010 12:33

Pożyczka od fundatora a PCC

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Czy organizacja pożytku publicznego będzie zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli otrzyma pożyczkę od fundatora?

 

Organizacje pożytku publicznego prowadzą działalność zarówno odpłatną, jak i nieodpłatną. Zgodnie z art. 8 pkt 2a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j.: Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 ze zm.), organizacje pożytku publicznego zwolnione są jako strona czynności cywilnoprawnych, jeżeli dokonują czynności cywilnoprawnych wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Umowa pożyczki podlega zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 8 pkt 2a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w treści umowy pożyczki wskazany jest cel, na jaką działalność udzielana jest pożyczka, i celem tym jest wyłącznie nieodpłatna działalność pożytku publicznego.

powrót PCC Pożyczka od fundatora a PCC

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________