ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót PCC Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy a PCC

piątek, 01 października 2010 12:34

Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy a PCC

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W związku z tym, iż spółka jawna wypracowuje zyski, jej wspólnicy zgodnie z podejmowaną przez siebie uchwałą (co roku podczas zatwierdzania sprawozdania finansowego) mogą postanowić o pozostawieniu części lub całość zysku w spółce, zasilając jej kapitał zapasowy.

 

Podjęcie takiej uchwały nie powoduje zmiany umowy spółki, ponieważ nie dochodzi do zmiany wartości wniesionych wkładów przez wspólników.

Czy podjęcie przez wspólników spółki jawnej uchwały o przeznaczeniu całości lub części wypracowanego przez nią zysku na kapitał zapasowy powinno być traktowane jako zmiana umowy spółki, a tym samym opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Opisana czynność nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j.: Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 ze zm.).

powrót PCC Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy a PCC

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________