ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

piątek, 01 października 2010 12:35

Osoby trzecie

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Kto to jest osoba trzecia?

Jak należy rozumieć pojęcie osoby trzeciej w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j.: Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768)? Czy darowanie córce ciągnika rolniczego, nabytego uprzednio w spadku, pozbawi matkę prawa do zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn? Zarówno matka, jak i córka wspólnie prowadzą to samo gospodarstwo rolne.

 

Osobami trzecimi, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o podatku od spadków i darowizn będą osoby spoza kręgu osób dziedziczących po spadkodawcy. Spadkodawca w wyniku sporządzenia testamentu może ustanowić spadkobiercą całego swojego majątku osobę spoza kręgu najbliższej rodziny. Zabezpieczeniu interesów osób najbliższych spadkodawcy, by mogli oni po śmierci spadkodawcy uzyskać pewne korzyści ze spadku zapewnia zachowek.

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________