ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Certyfikat rezydencji podatkowej

piątek, 01 października 2010 12:37

Certyfikat rezydencji podatkowej

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Płatnik pobrał w trakcie roku podatek u źródła według stawki wynikającej z ustawy, ponieważ podatnik nie przedstawił certyfikatu rezydencji. W okresie późniejszym podatnik dostarczył płatnikowi certyfikat. Kto ma prawo wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty? Czy uprawnienie to przysługuje tylko podatnikowi, czy również płatnikowi?

Zgodnie z art. 72 §1 pkt 2 Ordynacji podatkowej za nadpłatę uważa się m.in. kwotę podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej. Na podstawie art. 75 §1 ww. ustawy podatnik jest podmiotem uprawnionym do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w sytuacji, gdy kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego przez niego podatku.

 

Uprawnienie do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty przysługuje również płatnikom, jeżeli:

a) w złożonej deklaracji wykazali oraz wpłacili podatek w wysokości większej od wysokości pobranego podatku,
b) w złożonej deklaracji wykazali oraz wpłacili podatek w wysokości większej od należnej,
c) nie będąc obowiązanymi do składania deklaracji, wpłacili podatek w wysokości większej od należnej.

Płatnik może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty tylko w sytuacjach powodujących uszczerbek w jego majątku, gdy na skutek własnych błędów zadeklarował oraz wpłacił podatek w wysokości większej od należnej albo większej od pobranej.
Z przedstawionego zapytania wynika, że nadpłata powstała na skutek pobrania przez płatnika od podatnika podatku w wysokości wyższej od należnej.

W takim przypadku nie wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 75 §2 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Po stronie płatnika nie powstała nadpłata, wobec czego nie jest on uprawniony do wystąpienia z żądaniem stwierdzenia nadpłaty. W opisanej sytuacji prawo do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty przysługuje, na podstawie art. 75 §1 tej ustawy, podatnikowi.

powrót Podatki dochodowe Certyfikat rezydencji podatkowej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________