ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Straty w wyniku przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej

piątek, 01 października 2010 12:38

Straty w wyniku przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Nie uznaje się za straty i podlega opodatkowaniu zużycie energii elektrycznej w związku z jej przesyłaniem lub dystrybucją, natomiast straty powstałe w wyniku przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, jak i straty powstałe podczas transformacji z napięcia 6 kV na napięcie 110 kV nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

 

 

W piśmie z dnia 9 lipca 2010 r. w kwestii opodatkowania podatkiem akcyzowym energii elektrycznej stanowiącej straty powstające w wyniku transformacji energii w transformatorach oraz rozdzielni głównej, Ministerstwo Finansów wskazało, że kwestia strat w przesyle energii została uregulowana w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U z 2009 r. nr 3, poz. 11 ze zm.), zgodnie z którym za zużycie energii elektrycznej nie uznaje się strat powstałych w wyniku przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, z wyłączeniem energii zużytej w związku z jej przesyłaniem lub dystrybucją. Powyższa regulacja ma zastosowanie w stosunku do strat technicznych.

Przez straty powstałe przy przesyłaniu i dystrybucji energii elektrycznej rozumie się takie straty, które są wynikiem właściwości technicznych infrastruktury przesyłowej. Jeżeli proces zostanie uznany za nierozerwalny element procesu przesyłu energii, należy wskazać, że tak jak w przypadku strat w oporze infrastruktury przesyłowej, w wyniku procesu transformacji, na skutek technicznych ubytków, następuje utrata mocy prądu. Uznać zatem należy, że różnica w mocy energii elektrycznej pomiędzy mocą po stronie pobieranej i po stronie wtórnej, określana sprawnością transformatora, będzie w związku z tym uznana za stratę i nie będzie opodatkowana podatkiem akcyzowym.

Skoro liczone i wykazywane przez podatnika straty wynikają z różnic bilansowych liczników i strat transformacji z napięcia 6 kV na napięcie 110 kV, w związku z czym nie będzie miało zastosowania, zwolnienie z art. 30 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którym zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej w procesie produkcji energii elektrycznej, jak również zużycie tej energii w celu podtrzymania tych procesów produkcyjnych. W takim przypadku ww. zwolnienie nie znajdzie zastosowania, gdyż w tym wypadku mamy do czynienia ze stratami energii, a nie ze zużyciem w procesie produkcji energii elektrycznej lub w celu podtrzymania tych procesów.

Jednocześnie wskazać należy, iż z informacji uzyskanych z Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że energię elektryczną zużytą w procesie transformacji (różnicę pomiędzy energią dostarczoną do transformatora i oddaną z transformatora) należy traktować jako straty energii przesyłanej lub dystrybuowanej, gdyż powstają one w wyniku przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, w związku z czym nie ma podstaw do dzielenia strat energii na powstałe w procesie grzania się rdzenia i powstałe podczas tworzenia pola magnetycznego, a tym bardziej do kwalifikowania jednych do strat energii, a drugich do zużycia.

Jeżeli masz pytania dotyczące niniejszej informacji, napisz do mnie: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

powrót Akcyza Straty w wyniku przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________