ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Opłaty lokalne Opłata skarbowa od zmiany pozwolenia

piątek, 01 października 2010 12:40

Opłata skarbowa od zmiany pozwolenia

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W piśmie dnia z 12 sierpnia 2010 r. w sprawie opłaty skarbowej od zmiany wydanego pozwolenia, Ministerstwo Finansów przypomniało, że przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635 ze zm.) dzielą czynności organów administracji publicznej na 3 grupy (czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia), a zatem rozstrzygnięcia indywidualne dokonywane w formie decyzji objęte są opłatą skarbową bądź jako czynności urzędowe, bądź jako zezwolenia (pozwolenia, koncesje).

 

Zakwalifikowanie określonej grupy czynności organów administracji publicznej do kategorii „zezwolenia” oznacza, że żadna z decyzji dotyczących konkretnego zezwolenia (jego wydania, zmiany, wygaszenia) nie może być oceniana w kontekście przepisów I części załącznika – dotyczącej czynności urzędowych.

W przypadku zezwoleń przepisy określają odrębnie stawki od zezwolenia i odrębnie od zmiany zezwolenia.

Na podstawie ust. 46 III części załącznika opłacie tej podlega zmiana wydanego zezwolenia (pozwolenia, koncesji), w przypadku gdy dotyczy:

  1. przedłużenia terminu ważności,
  2. rozszerzenia zakresu działalności lub
  3. treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności.

Powyższy katalog przypadków zmiany zezwolenia (pozwolenia, koncesji), w których powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej, jest katalogiem zamkniętym.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż zmiany wydanych pozwoleń, o charakterze innym niż określone w ust. 46 części III załącznika, nie implikują obowiązku zapłaty opłaty skarbowej. Jednocześnie należy zauważyć, iż właściwym do oceny charakteru zmiany wydanego zezwolenia (pozwolenia, koncesji) jest organ uprawniony do interpretacji przepisów materialnych, na podstawie których zmiana jest dokonywana.

powrót Opłaty lokalne Opłata skarbowa od zmiany pozwolenia

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________