ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza W 2011 będzie wyższa stawka akcyzy na papierosy

wtorek, 05 października 2010 22:37

W 2011 będzie wyższa stawka akcyzy na papierosy

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Rząd walczy z dopalaczami, tymczasem Ministerstwo Finansów przygotowało podwyżkę akcyzy na papierosy. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym wprowadza zmiany do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. nr 3, poz. 11, z późn. zm.).

Projekt zakłada:

 

1) wzrost stawek podatku akcyzowego na papierosy na 2011 r. na poziomie 4%;
2) wzrost stawek podatku akcyzowego na tytoń do palenia na 2011 r. na poziomie 4%;
3) wzrost stawki podatku akcyzowego na cygara i cygaretki na 2011 r. na poziomie 4%;
4) zniesienie najpopularniejszej kategorii cenowej (NKC) oraz zastąpienie NKC średnią ważoną detaliczną ceną sprzedaży;
5) zmianę istniejących definicji papierosów, cygar i cygaretek, oraz tytoniu do palenia.

Stawka akcyzy na wyroby tytoniowe do dnia 1 stycznia 2011 r. wyniesie:

1) na papierosy – 158,36 zł za każde 1.000 sztuk i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej;
2) na tytoń do palenia – 102,32 zł za każdy kilogram i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej;
3) na cygara i cygaretki – 244,40 zł za każde 1.000 sztuk.

Podwyższenie kwotowych stawek akcyzy na wyroby tytoniowe do zaproponowanej wysokości podyktowane jest przede wszystkim bezpieczeństwem wpływów do budżetu państwa, jak również koniecznością zwiększenia wpływów budżetowych w celu zmniejszenia deficytu.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu stawka kwotowa akcyzy na papierosy powinna kształtować się na poziomie 158,36 zł/1.000 szt. Stawka taka byłaby wyższa o 7,9% w stosunku do stawki kwotowej obowiązującej w 2010 r., wynoszącej 146,83 zł/1.000 szt. Podwyżka stawki kwotowej powyżej planowanej 4% podwyżki akcyzy ogółem wynika z faktu, iż nie wzrasta akcyza z części procentowej stawki podatku akcyzowego.

W tym przypadku, biorąc pod uwagę wymogi unijne, akcyza od wszystkich papierosów, a zatem i od papierosów o najniższej cenie detalicznej (przyjętej na poziomie 7,80 zł/20 szt.) wyniosłaby 71,27 euro przy urealnionym kursie 3,9407 zł/euro, a udział akcyzy w średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży papierosów (przyjętej na poziomie 9,01 zł/20 szt.) osiągnąłby 66,56 %.

Podwyżka akcyzy na tytoń do palenia o 4%, przy założeniu przyjęcia na 2011 r. szacowanej średniej ważonej ceny detalicznej na poziomie roku 2010 wynoszącej 280 zł/kg powoduje, iż stawka kwotowa na tytoń do palenia oszacowana została na poziomie 102,32 zł/kg przy stawce procentowej 31,41%. Na cygara i cygaretki podwyżka akcyzy o 4% spowoduje wzrost stawki kwotowej do poziomu 244,40 zł/1.000 szt.

powrót Akcyza W 2011 będzie wyższa stawka akcyzy na papierosy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________