ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Zmieni się termin opodatkowania dochodu z objęcia udziałów i akcji

środa, 06 października 2010 23:04

Zmieni się termin opodatkowania dochodu z objęcia udziałów i akcji

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W Sejmie znalazł się projekt nowelizacji art. 24 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307).

Celem dodania w tym artykule ust. 17 i ust. 18 jest przesunięcie terminu opodatkowania dochodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny w postaci know-how, w związku z realizacją celu Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Inicjowanie działalności innowacyjnej”.

Proponowana regulacja pozwoli na efektywną realizację celu, jakiemu ma służyć Program Operacyjny – inicjowanie działalności gospodarczej. Program ten jest skierowany do osób, które nie mają środków na wdrożenie posiadanych przez siebie wartości niematerialnych w postaci know-how, tak by stały się produktem rynkowym. Utrzymanie obowiązujących obecnie zasad opodatkowania dla tego rodzaju przychodów z tytułu objęcia udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny przyczyniałoby się do zbycia ich zaraz po otrzymaniu, co byłoby sprzeczne z celem realizowanego programu.

 

Zaproponowano więc w niniejszym projekcie wprowadzenie szczególnej zasady ustalania dochodu, który przenosi powstanie zobowiązania podatkowego na dzień, w którym upływa 5 lat od dnia uzyskania przychodu. Natomiast w przypadku wcześniejszego zbycia przedmiotowych udziałów (akcji) dochód ustala się na dzień ich zbycia.

Ustawa wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

powrót Podatki dochodowe Zmieni się termin opodatkowania dochodu z objęcia udziałów i akcji

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________