ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Imprezy integracyjne. Brak podstaw do ustaleń przychodu

wtorek, 12 października 2010 10:54

Imprezy integracyjne. Brak podstaw do ustaleń przychodu

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W interpretacji indywidualnej z dnia 23 września 2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał, że udział w imprezie intergracyjnej nie powoduje przychodu po stronie pracownika, gdy opłata pracodawcy za organizację była zryczałtowana, i nie posiada on danych na temat tego którzy z pracowników skorzystali z imprezy i w jakim zakresie.

W przypadku gdy imprezy integracyjne (np. sportowe), mają charakter otwarty, oznacza, że udział w nich mają prawo brać wszyscy pracownicy. Opłata za tak zorganizowaną imprezę najczęściej ma formę opłaty zryczałtowanej. W praktyce pracodawca nie posiada informacji, który z pracowników z tej imprezy skorzystał, a nawet jeśli tak, w to w jakim zakresie.

 

Przy takim stanie faktycznym, gdy wartości świadczeń nie można przyporządkować do świadczeń uzyskiwanych przez konkretnego pracownika, gdzie opłata jest wznoszona ryczałtowo, bez względu na to, czy pracownik z usług korzystał, czy też nie, brak jest podstaw do ustalenia dla konkretnego pracownika kwoty przychodu uzyskanego z tytułu finansowania przez pracodawcę kosztów organizowanych imprez. Nie sposób bowiem stwierdzić, czy konkretny pracownik rzeczywiście otrzymał świadczenie i jaka jest jego wartość.

W konsekwencji, na pracodawcy nie ciąży obowiązek płatnika z przedmiotowego tytułu.

powrót Podatki dochodowe Imprezy integracyjne. Brak podstaw do ustaleń przychodu

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________