ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Ulga internetowa w 2011

środa, 13 października 2010 15:07

Ulga internetowa w 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Minister Finansów stwierdził, że rząd ma prawo kasować ulgi podatkowe. Jednakże zanim je skasuje, projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2011 r. przewiduje rozszerzenie jej zakresu o wydatki na internet mobilny a także możliwość dokumentowania poniesionych wydatków, każdym dokumentem, a nie tylko fakturą VAT.

Wydatkiem podlegającym odliczeniu są wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł (art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

 

 

Obecne brzmienie tego przepisu nie obejmuje zagadnienia korzystania z Internetu również za pośrednictwem urządzeń mobilnych w komputerach lub telefonach komórkowych. Stąd propozycja usunięcia z przepisów wyrazów „w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika”.

Zgodnie z dotychczasowymi poglądami Ministerstwa Finansów, nie ma przeszkód aby odliczyć także wydatki za mobilny Internet, jednak usankcjonowanie tej możliwości w omawianym przepisie wydaje się być w pełni uzasadnione. Ponadto z uwagi na to, iż w Polsce dostęp do Internetu wciąż nie jest powszechny, ale w wielu sytuacjach wręcz jest niezbędny proponuje się rozszerzenie zakresu regulacji, również na wydatki za korzystanie z Internetu w kawiarence internetowej, oczywiście pod warunkiem udokumentowana ich wysokości fakturą VAT.

Proponowane rozwiązanie ułatwi podatnikom korzystanie z ulgi, a jednocześnie rozszerzy jej zakres.

W związku z tym, że operatorzy usług internetowych coraz częściej proponują klientom rezygnację z papierowych faktur VAT na rzecz faktur udostępnianych do wiadomości użytkowników treści faktur na stronie internetowej operatora bądź przesyłanych użytkownikom pocztą elektroniczną, projektodawcy proponują w art. 26 ust. 7 pkt 4 ww. ustawy, rezygnację z dokumentowania wydatków poniesionych na Internet fakturą VAT. Wysokość wydatków z tego tytułu będzie ustalana na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

Zatem każdy dowód, z którego będzie wynikało, że podatnik uiścił opłatę za użytkowanie Internetu będzie dowodem stanowiącym podstawę do dokonania odliczenia, w ramach obowiązującego limitu.

powrót Podatki dochodowe Ulga internetowa w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________