ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Rachunkowość Szczególne zasady prowadzenia rachunkowości przez banki

wtorek, 19 października 2010 14:40

Szczególne zasady prowadzenia rachunkowości przez banki

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, banki nie muszą już spełniać warunku wyodrębnienia finansowego działalności maklerskiej w formie biura maklerskiego. Od dnia 21 października 2009 r. banki prowadzące działalność maklerską nie muszą prowadzić odrębnych ksiąg rachunkowych, ani sporządzać odrębnych sprawozdań finansowych.

Z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich (Dz.U. nr 226, poz. 1824), zniknęły regulacje dotyczące zagadnień związanych z rachunkowością biur maklerskich. Obecnie znajdują się one w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz.U. nr 191, poz. 1279).

 

powrót Rachunkowość Szczególne zasady prowadzenia rachunkowości przez banki

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________