ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Wykaz środków trwałych i WNIP dla armatorów

poniedziałek, 18 października 2010 14:57

Wykaz środków trwałych i WNIP dla armatorów

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Minister Finansów określił zasady prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przez armatorów opodatkowanych podatkiem tonażowym.

Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez armatorów opodatkowanych podatkiem tonażowym wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U. nr 191, poz. 1280), określa elementy, jakie powinien zawierać prowadzony przez armatora wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, co ma ułatwić kontrolę posiadanych przez armatorów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, oraz prawidłowe określenie podstawy opodatkowania ich podatkiem dochodowym w przypadku rezygnacji z podatku tonażowego.

 

 

Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powinien zawierać:

- liczbę porządkową,
- datę nabycia,
- datę przyjęcia do używania,
- określenie dokumentu stwierdzającego nabycie,
- określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej,
- symbol Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT),
- wartość początkową,
- stawkę amortyzacyjną,
- zaktualizowaną wartość początkową oraz
- datę likwidacji oraz przyczynę likwidacji albo datę zbycia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Wykaz musi być zbroszurowany a karty ponumerowane. Armatorzy mogą prowadzić ww. wykaz przy zastosowaniu technik informatycznych. W przypadku gdy armator przed zmianą formy opodatkowania był opodatkowany podatkiem dochodowym i miał obowiązek prowadzić ewidencję, to może prowadzić wykaz jako kontynuację ww. ewidencji, pod warunkiem jednak, że odpowiada ona wymaganiom wynikających z ww. rozporządzenia.

powrót Podatki dochodowe Wykaz środków trwałych i WNIP dla armatorów

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________