ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Opłaty lokalne Nowe zasady określania opłaty targowej

środa, 20 października 2010 09:07

Nowe zasady określania opłaty targowej

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który znajduje się w Sejmie, w nowy sposób określa przedmiot opodatkowania opłatą targową.

Według niego opłata targowa będzie pobierana od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży w miejscach określonych w uchwale rady gminy, zwanych targowiskami.

 

Nie będzie podlegała opłacie targowej sprzedaż dokonywana w budynkach lub ich częściach.

Rada gminy będzie mogła zróżnicować wysokość stawek opłaty targowej uwzględniając w szczególności: lokalizację targowiska, asortyment towarów i usług, sposób dokonywania sprzedaży, dzień tygodnia lub zajmowaną do sprzedaży powierzchnię.

Nowelizacja jest konieczna z uwagi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 grudnia 2009 r. (K 7/08), stwierdzający niezgodność przepisu art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 884 ze zm.) z Konstytucją.

W wyroku tym chodziło m.in. o zarzut baraku precyzji i jasności uregulowania przedmiotu opodatkowania opłatą targowa (zasada przyzwoitej legislacji). W szczególności niejasność odnosiła się do zwrotu "targowiska pod dachem".

powrót Opłaty lokalne Nowe zasady określania opłaty targowej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________