ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Jednokrotne udzielenie licencji podlega VAT

poniedziałek, 25 października 2010 15:07

Jednokrotne udzielenie licencji podlega VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Jedynymi warunkami determinującymi opodatkowanie udzielania licencji jest charakter ciągły wykonywanej czynności oraz cel zarobkowy.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, że nawet jednorazowe zawarcie umowy udzielenia licencji skutkuje objęciem zakresem przedmiotowym ustawy o VAT. W tym przypadku są spełnione dwie przesłanki, tj. odpłatny (zarobkowy) charakter oraz ciągły stosunek cywilnoprawny. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (wyrok z dnia 18 marca 2010 r.).

 

powrót VAT Jednokrotne udzielenie licencji podlega VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________