ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Dochody z nieujawnionych źródeł

poniedziałek, 25 października 2010 15:10

Dochody z nieujawnionych źródeł

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W sytuacji, gdy organ podatkowy w wyniku przeprowadzonego postępowania, dojdzie do wniosku, że poniesione przez podatnika wydatki przekraczają przychód wykazany w rocznym zeznaniu podatkowym lub w zgromadzonych zasobach, strona kwestionując trafność takiej oceny, zmuszona jest przedstawić nie tyle źródła, ile bezpośrednie dowody przeciwstawiające się tej ocenie.

W takiej sytuacji, to na podatniku spoczywa obowiązek wskazania faktów i uwiarygodnienia okoliczności, które uzasadniałyby jego twierdzenia podważające ustalenia organów podatkowych w tym zakresie. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (wyrok z dnia 5 stycznia 2010 r.).

 

powrót Podatki dochodowe Dochody z nieujawnionych źródeł

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________