ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Zawieszenie działalności a utrata uprawnień ZUS

środa, 27 października 2010 14:56

Zawieszenie działalności a utrata uprawnień ZUS

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej określają minimalny okres zawieszenia jako miesiąc, przez co uniemożliwia przedsiębiorcom zawieszającym działalność na ten okres zachowanie uprawnień z ubezpieczeń społecznych.

Planowana zmiana polegająca na dodaniu ust. 1a w art. 14a w ustawie o swobodzie dziłalności gospodarczej ma na celu umożliwienie przedsiębiorcom zawieszania wykonywania działalności gospodarczej na określoną liczbę dni bądź miesięcy i dni.

 

Przepis z pewnością uelastyczni obecnie funkcjonujące rozwiązania, jak również je doprecyzuje przez wskazanie wyraźnej reguły interpretacyjnej. Na tle obowiązujących przepisów nie jest bowiem jasne czy przedsiębiorca może dokonać skutecznie zawieszenia wyłącznie na okres miesiąca i odpowiednio jego wielokrotność, czy też może zawiesić działalność na okres stanowiący określoną liczbę miesięcy i dni.

Zmiana ma na celu zapewnienie przedsiębiorcom zawieszającym wykonywanie działalności gospodarczej ciągłość okresów składkowych, od których uzależnione jest m.in. nabycie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 

powrót ZUS i Prawo pracy Zawieszenie działalności a utrata uprawnień ZUS

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________