ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Inne Odpowiedzialność płatnika za podatek niepobrany

piątek, 29 października 2010 10:16

Odpowiedzialność płatnika za podatek niepobrany

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W dniu 9 listopada 2010 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną notariusza dotyczącą odpowiedzialności płatnika za podatek niepobrany (SK 10/08).

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 30 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w zakresie, w jakim przewiduje odpowiedzialność płatnika za podatek niepobrany i art. 30 §3 i §4 ustawy - Ordynacja podatkowa w zakresie, w jakim odnoszą się do odpowiedzialności płatnika za podatek niepobrany z art. 2, art. 18, art. 20 w związku z art. 32, art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 64 ust. 2 i 3, art. 65 ust. 1, art. 65 ust. 2-4 Konstytucji.

 

Prawomocnym wyrokiem NSA uznał odpowiedzialność skarżącego notariusza jako płatnika podatku od umowy sprzedaży nieruchomości, za niepobrany w pełnej wysokości podatek od tej umowy.

Zdaniem skarżącej nakazanie notariuszowi jako prywatnej osobie, wykonywania bez jego zgody funkcji państwa w zakresie obliczania, pobierania od podatników podatków i wpłacania ich we właściwym terminie, narusza zasadę demokratycznego państwa prawnego oraz znacznie ogranicza prawa i wolności notariuszy jako grupy zawodo­wej. Przeczy to wymogowi dostatecznej określoności regulacji ustawowej oraz narusza zasadę  równego traktowania obywateli wobec prawa.

Uczynienie notariusza płatnikiem odpowiedzialnym całym majątkiem wspólnym jego i jego małżonka za niepobranie podatku od podatnika lub pobranie podatku w wysokości niższej od należnej, narusza zasadę ochrony własności notariusza i jego małżonka.

powrót Inne Odpowiedzialność płatnika za podatek niepobrany

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________