ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Inne Jest Komisja Egzaminacyjna ds. doradztwa podatkowego

środa, 03 listopada 2010 16:42

Jest Komisja Egzaminacyjna ds. doradztwa podatkowego

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax
W dniu 2 listopada 2010 r. weszła w życie decyzja Ministra Finansów (37/PK)  powołująca Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego nowej kadencji. Przewodniczącą Komisji Egzaminacyjnej została prof. zw. dr hab. Pani Teresa Famulska.

W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą m.in: sędziowie NSA Stefan Babiarz i Artur Mudrecki, Jacek Brolik, dr Adam Bartosiewicz, doradcy podatkowi: Tomasz Grunwald, dr Janusz Fiszer, Beata Hudziak, dr Marcin Jamroży, Paweł Małecki, Sławomir Zieleń.

Komisja Egzaminacyjna składa się z 60 osób:

  1. dwudziestu przedstawicieli ministra właściwego do spraw finansów publicznych będących pracownikami Ministerstwa Finansów, organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej;
  2. dziesiięciu sędziów delegowanych przez Prezesa NSA spośród sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych;
  3. dziesięciu pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych posiadających wiedzę i doświadczenie co najmniej w jednej z dziedzin objętych zakresem tematycznym egzaminu, powoływanych po zasięgnięciu opinii placówki naukowej lub wyższej uczelni;
  4. dwudziestu członków Krajowej Izby Doradców Podatkowych delegowanych przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.
powrót Inne Jest Komisja Egzaminacyjna ds. doradztwa podatkowego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________