ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Premia produkcyjna za produkcję prosiąt

środa, 03 listopada 2010 17:44

Premia produkcyjna za produkcję prosiąt

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Wypłacona "premia produkcyjna" ma charakter dodatkowej zapłaty za zbyty przez podatnika towar, którą winien udokumentować wystawiając faktury korygujące, dotyczące podwyższenia ceny sprzedanych towarów.

Podatnik prowadzi m.in. działalność w zakresie produkcji (chowu) trzody chlewnej i zawiera z podmiotami gospodarczymi umowy na produkcję prosiąt. Po osiągnięciu przez prosięta określonych parametrów, są one odbierane od producenta za ustaloną cenę. Zatem podatnik dokonuje na rzecz swoich kontrahentów dostawy towarów.

 

 

Umowa produkcji prosiąt przewiduje wypłatę na rzecz producenta tzw. "premii produkcyjnej". Wypłacana premia jest dodatkowym wynagrodzeniem niezależnym od ceny jaką podatnik otrzymuje za prosięta.

Wypłata premii uwarunkowana jest osiągnięciem pewnego poziomu produkcji - wynika ona z wyprodukowania przez producenta większej ilości prosiąt niż założone minimum. Premia przyznawana jest wtedy gdy wskaźnik akceptowalnych prosiąt na maciorę na rok przekroczy określony pułap. Wysokość premii produkcyjnej ustalana jest jako iloczyn kwoty premii podstawowej i nadwyżki wskaźnika akceptowalnych prosiąt na maciorę na rok ponad określony pułap.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wypłata tzw. "premii produkcyjnej" nie jest świadczeniem usług, lecz jest związana z konkretnymi, dokonanymi przez producentów dostawami towarów na rzecz kontrahentów i powoduje obowiązek korekty ceny tych towarów (interpretacja indywidualna z dnia 20 kwietnia 2010 r.).

powrót VAT Premia produkcyjna za produkcję prosiąt

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________