ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Nowe deklaracje PIT-28 i 28/A

piątek, 05 listopada 2010 16:08

Nowe deklaracje PIT-28 i 28/A

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Dochody za 2010 r. rozliczymy na nowych formularzach. Dotyczy to osób rozliczających się na deklaracjach PIT-28, PIT-28/A, PIT/O, PIT/D, tj. z tytułu najmu.

Nowe wzory deklaracji podatkowych zawiera projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 

Zmienione formularze zastosują podatnicy składający zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), wzór informacji o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (PIT-28/A), wzór informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku (PIT/O) oraz wzór informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D).

Zmiana jest podyktowana dostosowaniem wzorów deklaracji podatkowych do zmiany ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, tj. stawki ryczałtu od przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Obecnie ryczałt to 8,5%, wcześniej obowiązywała również stawka 20%.

Nowe wzory stosuje się do przychodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2010 r., nie dotyczy to jednak podatników, którzy przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia złożą zeznanie lub informację na dotychczas obowiązujących formularzach.

powrót Podatki dochodowe Nowe deklaracje PIT-28 i 28/A

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________