ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Gacz parafinowy do produkcji zniczy

piątek, 05 listopada 2010 15:21

Gacz parafinowy do produkcji zniczy

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Gacz parafinowy nie podlega zwolnieniu od akcyzy lecz, zgodnie z określonym przeznaczeniem, objęty jest stawką akcyzy w wysokości 0 zł. Obrót tym wyrobem przeznaczonym do produkcji zniczy powinien być dokonywany bez pośrednictwa składu podatkowego.

Tak uważa Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (interpretacja indywidualna z dnia 14 października 2010 r.).

Do wyrobów energetycznych zalicza się wyroby objęte pozycjami CN od 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715 (art. 86 ust. 1 pkt 2 z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. nr 3, poz. 11 ze zm.).

 

Opisany wyrób, tj. gacz parafinowy do produkcji zniczy nie jest wymieniony w załączniku nr 2 do ww. ustawy, który zawiera wykaz wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym.

Natomiast, kwestię stawek podatku akcyzowego na wyroby energetyczne uregulowano w treści art. 89 ww. ustawy. Zgodnie z treścią ust. 2 tego przepisu stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

W związku z faktem, że opisany gacz parafinowy nie został wymieniony w unormowaniach art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ww. ustawy oraz będzie przeznaczony do produkcji zniczy objęty będzie stawką akcyzy w wysokości 0 zł.

powrót Akcyza Gacz parafinowy do produkcji zniczy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________