ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Olej napędowy do płukania instalacji

piątek, 05 listopada 2010 17:44

Olej napędowy do płukania instalacji

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Olej napędowy o kodzie CN 2710 19 41 przeznaczony wyłącznie do płukania instalacji, który jest wykorzystywany wyłącznie do płukania instalacji produkcyjnej asfaltów nie może być objęty zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie. Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (interpretacja indywidualna z dnia 13 października 2010 r.).

Zgodnie z treścią przepisu §10 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. nr 159, poz. 1070), zwalnia się od akcyzy oleje napędowe oznaczone kodem CN 2710 19 41, wykorzystywane na cele olejów elektroizolacyjnych - transformatorowych oraz olejów procesowych - technologicznych, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1-3 i 8 i 9 ustawy o podatku akcyzowym - jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 tej ustawy.

 

Wyżej opisany sposób przeznaczenia oleju nie wypełnia dyspozycji powołanych przepisów §10 pkt 3 ww. rozporządzenia, gdyż wyrób ten nie zostanie wykorzystany na cele olejów procesowych - technologicznych uprawniające do zastosowania zwolnienia od akcyzy. Wskazany przez podatnika sposób wykorzystania oleju napędowego będzie polegał bowiem wyłącznie na myciu (płukaniu) instalacji do produkcji asfaltu, nie zostanie jednak dostarczony w celu wykorzystania do procesów technologicznych.

Zatem, spółka stosuje niedopuszczalną w przedmiotowej sytuacji wykładnię rozszerzającą. Należy w tym miejscu podkreślić, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądowym wszelkiego rodzaju przywileje podatkowe są w swojej istocie odstępstwem od jednej z głównych zasad podatkowych, a mianowicie zasady sprawiedliwości podatkowej, przejawiającej się w powszechności opodatkowania oraz równości podatkowej.

Wszelkiego rodzaju uprzywilejowanie w systemie prawa podatkowego nie może być oderwane od zasad wykładni gramatycznej i odbywać się według wykładni rozszerzającej. Zasadą jest bowiem, jak to sformułowano w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 1997 r.), ścisła interpretacja przepisów wprowadzających przywileje podatkowe.

Zatem zdaniem organu podatkowego, przepisy dotyczące zwolnienia od akcyzy dostarczanego oleju napędowego w sposób precyzyjny i jednoznaczny określają, sytuacje w których olej może korzystać ze zwolnienia.

powrót Akcyza Olej napędowy do płukania instalacji

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________