ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Okres przejściowy dla wyższych stawek VAT

poniedziałek, 15 listopada 2010 14:53

Okres przejściowy dla wyższych stawek VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Nowelizacja ustawy o VAT przyznała Ministrowi Finansów szczególne uprawnienie do obniżania stawek podatków dla części dostaw. W stosunku do niektórych towarów resort finansów zadeklarował chęć terminowego obniżenia nowej wyższej stawki VAT. Taka procedura ma dotyczyć prasy, czasopism i książek.

Minister Finansów będzie mógł, w drodze rozporządzenia, obniżać stawki podatku do wysokości 0%, 5% lub 7% dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek, uwzględniając:

 

1) konieczność odpowiedniego dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i identyfikacji czynności dokonanych przez grupy podatników;
2)   potrzebę zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku;
3)   potrzebę zapewnienia prawidłowej wymiany informacji dotyczących nowych środków transportu zgodnie z odrębnymi przepisami.

Dostawy tych towarów przekazane do sprzedaży do końca 2010 r. będą opodatkowane dotychczas obowiązującą stawką VAT. Dla czasopism specjalistycznych okres ten ma wynosić nawet 2 miesiące.

powrót VAT Okres przejściowy dla wyższych stawek VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________