ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT TSUE w sprawie ubranek i obuwia dla niemowląt

poniedziałek, 15 listopada 2010 16:32

TSUE w sprawie ubranek i obuwia dla niemowląt

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W dniu 28 października 2010 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie Komisja Europejska przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej (C-49/09). Wyrok dotyczy uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i stosowania obniżonej stawki podatku VAT na odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce.

Komisja Wspólnot Europejskich wniosła w skardze do Trybunału o stwierdzenie, że stosując obniżoną stawkę podatku od wartości dodanej w wysokości 7% w stosunku do dostaw, importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz obuwia dziecięcego, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na podstawie przepisów art. 98 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347, s. 1) w związku z jej załącznikiem III.

Trybunał uznał, że stosując obniżoną stawkę podatku od wartości dodanej w wysokości 7% w stosunku do dostaw, importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz obuwia dziecięcego, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na podstawie przepisów art. 98 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w związku z jej załącznikiem III.

Jako jeden z argumentów obrony Polski Rząd powołał się na to, że stosowanie obniżonej stawki podatku VAT do spornych towarów miało na celu stymulowanie przyrostu naturalnego w Polsce i przyczyniało się do przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego w duchu strategii lizbońskiej, tj. argument natury społeczno‑politycznej, który wprawdzie może ewentualnie uzasadniać wprowadzenie przez Radę Unii Europejskiej odstępstwa w drodze zmiany dyrektywy 2006/112, jednakże z prawnego punktu widzenia w ramach niniejszej skargi o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego nie mógł uzasadniać naruszenia przez to państwo członkowskie przepisów art. 98 ust. 2 dyrektywy 2006/112.

Wynika z tego, że Polska powinna była stosować standardową stawkę podatku VAT do omawianych wyrobów.

powrót VAT TSUE w sprawie ubranek i obuwia dla niemowląt

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________