ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Bezzwrotna pomoc ze środków UE a zwolnienie podatkowe

wtorek, 16 listopada 2010 15:17

Bezzwrotna pomoc ze środków UE a zwolnienie podatkowe

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W wyroku z dnia 22 października 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w sprawie warunków zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego środków pieniężnych w odniesieniu do wynagrodzenia otrzymanego za realizację celów Inicjatywy Wspólnotowej, o którym mowa w tym przepisie art. 21 ust 1 pkt 46 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

NSA w uzasadnieniu podkerślił, że m.in. w wyroku z dnia 16 sierpnia 2008 r. (II FSK 874/07) – i wielu innych wyjaśniono, iż sposób wypłaty środków finansowych pochodzących z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej jest kwestią techniczną. Kluczowe natomiast znaczenie ma ustalenie podmiotu, który ostatecznie ponosi ekonomiczny ciężar bezzwrotnej pomocy. Zatem okoliczność, że ze środków "pomocowych" zrefundowano wcześniej poniesione wydatki nie ma znaczenia dla oceny, czy chodzi tu o bezzwrotną pomoc, o której mowa w analizowanym przepisie.

 

Dyrektor Izby Skarbowej stanął na stanowisku, że pomoc z funduszy strukturalnych otrzymuje się jako refundację wcześniej poniesionych wydatków, których źródłem finansowania były krajowe środki publiczne. Dopiero po udokumentowaniu przez beneficjenta wydatków poniesionych na realizację zadania możliwe jest wnioskowanie do Komisji Europejskiej przez odpowiednie instytucje o zwrot części wydatkowanych kwot.

Zwrócone środki zasilają źródło finansowania krajowego. Zatem zdaniem organu podatkowego dochód podatnika nie pochodzi ze środków finansowanych z bezzwrotnej pomocy z budżetu Unii Europejskiej. Odmienna sytuacja, zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej występuje przy realizacji Programu [...] przez etatowych pracowników zatrudnionych w Instytucie [...].

Wynagrodzenie z tego tytułu jest wypłacane ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem koordynatora; bez wpływu na zwolnienie z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozostaje sposób przekazania środków, że odbywa się za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

Dlatego też zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej dochód z wynagrodzenia za pracę wnioskodawcy uzyskany za realizację celów 6 Programu [...] jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy, pod warunkiem, że podatnik realizował bezpośrednio cel programu. Natomiast wynagrodzenie za realizację celów Inicjatywy Wspólnotowej [...] podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ dochód ten nie pochodził wprost z bezzwrotnej pomocy finansowanej z Unii Europejskiej, źródłem finansowania wynagrodzenia były środki publiczne.

NSA uznał zarzuty skargi za zasadne, przyznając rację podatnikowi.

powrót Podatki dochodowe Bezzwrotna pomoc ze środków UE a zwolnienie podatkowe

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________