ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Usługa projektowania wraz z montażem. Stawka VAT

wtorek, 16 listopada 2010 19:24

Usługa projektowania wraz z montażem. Stawka VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Jeżeli kompleksowa usługa projektowania stałej zabudowy pomieszczeń wraz z montażem była lub będzie w trakcie roku 2010 przez spółkę wykonywana w obiekcie zaliczanym do budownictwa mieszkaniowego (zdefiniowanego dla potrzeb podatku od towarów i usług w art. 2 pkt 12 ustawy o VAT), to do całej wartości usługi należy zastosować 7% stawkę podatku VAT właściwą ze względu na rodzaj robót.

Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 23 czerwca 2010 r.

 

Kompleksowa usługa świadczona przez podatnika jako sklasyfikowana zgodnie z normami PKWiU pod symbolem 45.42.12-00.00 - roboty instalacyjne pozostałych metalowych elementów stolarki budowlanej oraz 45.42.13-00.00 - roboty instalacyjne pozostałych niemetalowych elementów stolarki budowlanej, zgodnie z PKWiU, mieści się w grupie roboty budowlane wykończeniowe. Mając na uwadze powyższe, kompleksowa usługa świadczona przez podatnika korzysta z preferencyjnej 7% stawki podatku VAT:

Na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT, w sytuacji gdy kompleksowa usługa jest świadczona w budynkach lub lokalach objętych społecznym programem mieszkaniowym i jest wykonywana w ramach:

- modernizacji tych obiektów, czyli sytuacji, gdy roboty te mają na celu unowocześnienie lub też podniesienie wartości oraz możliwości użytkowych modernizowanych obiektów;
- remontu tych obiektów, czyli w sytuacji, gdy roboty te mają na celu odtworzenie stanu pierwotnego, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Na podstawie §37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 224, poz. 1799 ze zm.) w sytuacji, gdy ww. usługi w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy, czyli w sytuacji:

- gdy przedmiotowa kompleksowa usługa jest wykonywana w ramach modernizacji lub remontu budynków lub lokali objętych społecznym programem mieszkaniowym, oraz w sytuacji, gdy

Kompleksowa usługa jest wykonywana w ramach modernizacji lub remontu w obiektach budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w art. 41 ust. 12b ustawy o VAT, lecz tylko w stosunku do części podstawy opodatkowania przekraczającej udział powierzchni użytkowej kwalifikującej te budynki lub lokale do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

powrót VAT Usługa projektowania wraz z montażem. Stawka VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________