ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Nowe formularze INTRASTAT

piątek, 19 listopada 2010 15:35

Nowe formularze INTRASTAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT (Dz.U. nr 216, poz. 1422) wprowadza od dnia 2 lutego nowe wzory formularzy INTRASTAT. Między innymi nowe przepisy odnoszą się do kwestii zawieszenia działalności gospodarczej.

W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095, z późn. zm.), osoba zobowiązana dokonuje, jako ostatniego w okresie trwania zawieszenia, zgłoszenia INTRASTAT za okres sprawozdawczy, w którym przypada pierwszy dzień zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

 

W przypadku gdy w ramach czynności, których dokonywanie jest dozwolone w okresie zawieszenia, osoba zobowiązana dokona przywozów lub wywozów towarów, zgłoszenia INTRASTAT dokonuje się za okresy sprawozdawcze, w których te przywozy lub wywozy towarów zostały wykonane.

Po upływie okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej albo w przypadku wznowienia wykonywania działalności gospodarczej przed upływem tego okresu zgłoszeń INTRASTAT dokonuje się, poczynając od okresu sprawozdawczego, w którym przypada pierwszy dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

Zgłoszenia INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy dokonuje się nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po tym okresie.

powrót VAT Nowe formularze INTRASTAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________