ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Upominki z obcym logo to nie reklama

poniedziałek, 22 listopada 2010 11:51

Upominki z obcym logo to nie reklama

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W wyroku z dnia 2 lutego 2010 r. (II FSK 1472/08) Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że w sytuacji, w której klientom spółki wręczane są upominki zawierające logo sprzedawanych przez nią produktów innych firm, nie jest to jej reklama lecz chęć podniesienia jej prestiżu i utrwalanie dobrego wizerunku w oczach kontrahentów. Jest to więc reprezentacja, której kosztów nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Reklamą jest, między innymi, rozdawanie upominków promujących własne produkty przedsiębiorcy wręczającego te upominki względnie promujących firmę samego przedsiębiorcy, a więc zawierających oznaczenie (logo) tych produktów lub tej firmy - w odróżnieniu od reprezentacji, rozumianej jako czynienie zabiegów mających na celu podniesienie prestiżu firmy przedsiębiorcy przez, między innymi, wręczanie kontrahentom w formie upominków przedmiotów oznaczonych logo innych marek lub firm.

 

Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki na zakup upominków przekazywanych na rzecz klientów, jeżeli jednak upominki te zawierają logo podatnika, względnie że reklama może dotyczyć nie tylko oferowanych towarów i usług, ale także samej firmy i jej znaku.

Odmienne i wyraźnie odosobnione jest stanowisko, według którego koszty związane z nabyciem przez podatnika towarów opatrzonych logo dostarczanych przez niego produktów, które następnie przekazuje swoim klientom, są kosztami reklamy i mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Dlatego też pogląd wypowiedziany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu o powszechności i zasadniczej jednolitości rozróżniania pojęć "reklama" i "reprezentacja" w oparciu o kryterium, czyim logo (firmy wręczającej upominek, czy innej firmy) oznaczony jest przekazywany przedmiot, jest trafny i Naczelny Sąd Administracyjny pogląd ten podzielił.

W odniesieniu do rozpoznawanej sprawy, gdzie klientom skarżącej wręczane są upominki nie zawierające oznaczeń (logo) skarżącej spółki, ale oznaczenia sprzedawanych przez nią produktów innych firm, prawidłowa jest konstatacja, iż nie ma to na celu reklamowania firmy skarżącej, ale podniesienia jej prestiżu i utrwalanie dobrego wizerunku w oczach kontrahentów. Jest to więc reprezentacja, której kosztów na mocy art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Prowadzi to do wniosku, że bezzasadny jest postawiony w skardze kasacyjnej zarzut naruszenia prawa materialnego przez błędną wykładnię art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przez niezastosowanie art. 15 ust. 1 ww. ustawy. Dokonana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny wykładnia art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych była prawidłowa, a niemożność zastosowania art. 15 ust. 1 ww. ustawy wynikała stąd, że do kosztów uzyskania przychodów zalicza się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, za wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

powrót Podatki dochodowe Upominki z obcym logo to nie reklama

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________