ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Wynagrodzenie pracownika młodocianego a nauka

poniedziałek, 22 listopada 2010 12:23

Wynagrodzenie pracownika młodocianego a nauka

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Według pisma z listopada 2010 r. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wynagrodzenia pracownika młodocianego, przysługuje ono za pracę wykonaną przez niego w jego normie czasu pracy, a także za czas nauki wliczany do czasu pracy.

MPIPS przypomniało, że na podstawie art. 202 Kodeksu pracy, czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać sześciu godzin na dobę. Natomiast młodocianego w wieku powyżej 16 lat nie może przekraczać ośmiu godzin na dobę.

 

Do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy (art. 202 §3 Kodeksu pracy). Oznacza to zatem, że czas nauki w szkole (czas dokształcania teoretycznego) jest traktowany jako czas pracy młodocianego.

Zatem w opinii MPiPS wynagrodzenie za pracę młodocianego przysługuje za pracę wykonaną przez niego w jego normie czasu pracy, a także za czas nauki wliczany do czasu pracy. Wymiar czasu pracy pracownika młodocianego jest ustalany na podstawie art. 130 Kodeksu pracy. Należy bowiem zauważyć, że w stosunku do tych pracowników ma zastosowanie zasada pięciodniowego tygodnia pracy (art. 129 §1 Kodeksu pracy).

W konsekwencji tygodniowy czas pracy pracowników młodocianych do ukończenia 16 lat wynosi do 30 godzin, a młodocianych po ukończeniu 16 lat - do 40 godzin.

Przy ustalaniu wynagrodzenia młodocianego za przepracowaną część miesiąca znajdują zastosowanie przepisy §11 (w razie choroby) i §12 (w razie podjęcia pracy w trakcie miesiąca) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie nie wykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy (Dz.U. nr 62, poz. 289 ze zm.).

powrót ZUS i Prawo pracy Wynagrodzenie pracownika młodocianego a nauka

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________