ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Usługa kompleksowa składa się z szeregu czynności

środa, 24 listopada 2010 12:08

Usługa kompleksowa składa się z szeregu czynności

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W wyroku z dnia 27 października 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (I SA/Łd 873/10) wskazał, że samo wyszczególnienie w wystawionych fakturach wszystkich elementów wchodzących w skład usługi pogrzebowej, w tym sprzedaży trumny, nie daje podstaw do grupowania każdej z tych czynności oddzielnie, a tym samym do stosowania przez podatnika różnych stawek podatku, skoro na usługę pogrzebową, jako usługa kompleksowa składa się z szeregu czynności.

WSA stwierdził, że istotne dla sprawy było to, czy skarżąca spółka świadczyła usługi pogrzebowe jako kompleks czynności związanych z pochówkiem, czy też sprzedawała towar w postaci trumien. Kwestia ta w ocenie Sądu nie budzi żadnych wątpliwości w świetle zebranego materiału dowodowego. Organy wykazały, że podatnik świadczył usługę kompleksową związaną z pochówkiem, składającą się z szeregu czynności, a sprzedaż trumien była jednym z elementów tejże usługi.

 

WSA wskazał też na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 czerwca 2010 r. (II FSK 221/09), w którym Sąd orzekł, iż "jeżeli dwa lub więcej świadczeń (lub czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta, rozumianego jako konsumenta przeciętnego, są tak ściśle związane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jedno świadczenie do celów stosowania podatku od wartości dodanej (por. wyrok NSA z dnia lipca 2006 r., I FSK 945/05, wyrok ETS z dnia 27 października 2005 r., C-41/04, Levob Verzekeringen oraz OV Bank, wyrok WSA w Krakowie z dnia 4 sierpnia 2006 r., I SA/Kr 654/04).

Innymi słowy podział jednorodnej, kompleksowej usługi na dwa odrębne rodzaje jest podziałem sztucznym i nie może stanowić podstawy do podziału kwoty należnej za tę usługę na dwie części (por. wyrok SN z dnia 21 maja 2002 r., III RN 66/01 M. Pod 2002/12/33).

W tej sytuacji usługą pogrzebową będzie wykonywana na zlecenie działalność związana z ceremonią pogrzebową, czyli między innymi: przygotowanie zwłok do pochowku, dostarczenie trumny, transport zwłok na miejsce pochówku, pochowanie zwłok (wykopanie grobu, opuszczenie trumny, zasypanie grobu), jak również załatwienie formalności związanych z pogrzebem.

A zatem będzie to usługa kompleksowa zgodnie z opinią Głównego Urzędu Statystycznego, mieszczącą się w grupowaniu PKWiU 93.03.11-00.00 "usługi związane z przeprowadzeniem pogrzebu lub kremacji oraz pielęgnacja grobów".

Samo wyszczególnienie w wystawionych fakturach wszystkich elementów wchodzących w skład usługi pogrzebowej, w tym sprzedaży trumny, nie daje podstaw do grupowania każdej z tych czynności oddzielnie, a tym samym do stosowania przez podatnika różnych stawek podatku, skoro na usługę pogrzebową, jako usługa kompleksowa składa się z szeregu czynności.

Powiązane artykuły (wg słów kluczowych)

powrót VAT Usługa kompleksowa składa się z szeregu czynności

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________