ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Objęcie udziałów w spółce osobowej za aport

środa, 24 listopada 2010 12:59

Objęcie udziałów w spółce osobowej za aport

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W wyroku z dnia 11 czerwca 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie (I SA/Lu 110/10) orzekł, iż brak jest jakichkolwiek podstaw, aby zasadnie można było bronić tezy, iż po stronie obejmującego udział w spółce osobowej w zamian za wkład niepieniężny pojawia się dochód podlegający opodatkowaniu.

W zamian za wniesiony aport, osoba go wnosząca otrzymuje udział w spółce jawnej, który jakkolwiek posiada określoną wartość materialną, to jednak nie stanowi ceny nabycia, w związku z czym nie sposób kwalifikować go jako formy świadczenia wzajemnego. Obejmując udział wspólnik nabywa całokształt praw i obowiązków związanych z zawiązaniem spółki jawnej (por. również np.: wyrok WSA w Warszawie z 7 sierpnia 2009 r. (III SA/WA 384/09); wyrok WSA w Warszawie z 2 czerwca 2009 r., (III SA/Wa 346/09); wyrok WSA w Kielcach z 29 kwietnia 2009 r., (I SA/Ke 121/09); wyrok WSA w Lublinie z 23 kwietnia 2010 r., (I SA/Lu 96/10)).

 

Operacji tego rodzaju nie towarzyszy bowiem, co ma znaczenie z punktu widzenia istoty podatku dochodowego, ekwiwalentność świadczenia w postaci zapłaty ceny nabycia.

powrót Podatki dochodowe Objęcie udziałów w spółce osobowej za aport

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________