ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Opodatkowanie wypłaty zasiłku transferowego dla bezrobotnych

wtorek, 23 listopada 2010 13:27

Opodatkowanie wypłaty zasiłku transferowego dla bezrobotnych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W piśmie z dnia 27 maja 2010 r. Minister Finansów zmieniając interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach dotyczącą opodatkowania wypłaty zasiłku transferowego dla bezrobotnych oraz obowiązków spoczywających na płatniku.

Minister Finansów wskazał, że do transferowego zasiłku dla bezrobotnych nie będzie miał zastosowania art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczący poboru zaliczek przez organy zatrudnienia, a co za tym idzie nie ma również zastosowania art. 39 ust. 1, gdyż w przypadku omawianych wypłat polski Urząd Pracy nie pełni funkcji płatnika (nie mieści się zatem w zakresie art. 39 ust. 1 ustawy). W konsekwencji na PUP nie będzie spoczywał obowiązek sporządzania informacji PIT-11.

 

Odnosząc się natomiast do kwestii obowiązku wystawiania informacji PIT-8C Minister Finansów stwierdził, iż obowiązek jej sporządzenia zależy od tego, czy dany transferowy zasiłek dla bezrobotnych będzie podlegał w Polsce opodatkowaniu, w świetle postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę z państwem członkowskim Unii Europejskiej, z którego zasiłek pochodzi.

Jeżeli z treści właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania będzie wynikało prawo do opodatkowania w Polsce dochodu z tytułu transferowego zasiłku dla bezrobotnych, w związku z obowiązkami podatkowymi uregulowanymi w ustawie, to Powiatowy Urząd Pracy będzie zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C, o wysokości wypłaconych dochodów, zgodnie z art. 42a ww. ustawy.

Jeżeli natomiast zgodnie z postanowieniami właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochód ten będzie wyłączony z opodatkowania w Polsce, to należy przyjąć, iż na polskim Urzędzie Pracy nie będzie spoczywał obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.

powrót Podatki dochodowe Opodatkowanie wypłaty zasiłku transferowego dla bezrobotnych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________