ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Usługi ochrony zabytków i ich renowacji

poniedziałek, 29 listopada 2010 17:52

Usługi ochrony zabytków i ich renowacji

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

O ile przedmiotem robót budowalnych będą m.in. usługi zaliczane do grupowania PKWiU 92.52.12-00.00 "Usługi ochrony zabytków", które stanowią odrębny przedmiot świadczenia (usługi ochrony zabytków) od robót budowlanych wykonywanych na obiekcie zabytkowej mleczarni, to przy założeniu, że wskazana przez podatnika klasyfikacja dla tych czynności jest prawidłowa, usługi te, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, korzystać będą ze zwolnienia.

Natomiast względem robót budowlanych, jako że przepisy regulujące opodatkowanie VAT nie przewidują w ich przypadku możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku, bądź też zwolnienia od podatku, należy zastosować 22 % stawkę podatku VAT.

 

Kwota należnego podatku, wynikająca z zastosowania ww. 22% stawki podatku VAT, winna być obliczona i wpłacona w sposób wskazany w treści uprzednio powołanego art. 103 ust. 1-3 ww. ustawy.

Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 19 lutego 2010 r. w sprawie stawki podatku VAT na roboty budowlane oraz zwolnienia od podatku prac polegających na renowacji zabytkowej elewacji.

powrót VAT Usługi ochrony zabytków i ich renowacji

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________