ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Herbata w paczce to nadal napój!

wtorek, 30 listopada 2010 15:55

Herbata w paczce to nadal napój!

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Aby nie trzeba było doliczać wartości herbaty i cukru przekazanego pracownikowi do jego przychodu, pracodawca powinien mu je przekazać w postaci napoju. Tak uważa Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (interpretacja indywidualna z dnia 15 marca 2010 r.).

Jeśli pracownik otrzyma od pracodawcy paczkę herbaty i cukier, ich wartość stanowi jego przychód ze stosunku pracy. Zdaniem organów podatkowych rozporządzenie z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. nr 60, poz. 279), które określa rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagań jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania, choć istotnie nie określa, kto i w jaki sposób winien przygotowywać napoje nakładając jedynie na pracodawcę obowiązek zapewnienia tychże napojów, w sposób nie budzący wątpliwości posługuje się pojęciem "napoje".

 

Tym samym dostarczenie pracownikom herbaty i cukru nie może być utożsamiane z napojem. Wydana paczka herbaty i cukru pozostaje bowiem wyłącznie paczką herbaty i cukru, czyli artykułem spożywczym, a nie napojem. Pracodawca zapewnia zatem pracownikom wodę zdatną do picia i świadczenie rzeczowe w postaci paczki herbaty czy cukru, a nie napój.

Skoro pracownik otrzyma od pracodawcy opakowania herbaty czy cukru, świadczenie to nie może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegać będzie opodatkowaniu na takich samych zasadach jak wynagrodzenie za pracę.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza zatem, że otrzymywane przez pracowników wykonujących zarówno prace fizyczne, jak i prace o charakterze biurowo administracyjny - świadczenie w postaci 50 g herbaty oraz 0,5 kg cukru stanowi przychód ze stosunku pracy i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
My odżegnujemy się od tak daleko posuniętej literalnej wykładni ww. przepisów. Herbata w paczce nadal jest napojem.
powrót Podatki dochodowe Herbata w paczce to nadal napój!

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________